Anläggning

Rörbroar

Tillsammans med Tyréns AB och Viacon har Design Evolution vi ett utvecklat en plattform för Rörbroar.

Om Produkten

En rörbro av korrugerad stålplåt är en konstruktion där samverkan mellan korrugering, rör och mark ger bron dess bärförmåga. Korrurgeringen utnyttjar stålets hållfasthet på ett optimalt sätt och gör det möjligt att bygga både små och stora broar på ett relativt enkelt sätt. Konstruktionen blir lätt och smidig att hantera, enkel och snabb att bygga utan att säkerheten eller livslängden påverkas negativt.

Vi användning av rörbroplattformen tags fullständigt färdiga handlingar fram. Projekteringsarbetet är annorlunda ut än det normalt gör och dator- och beräkningsstödet förenklar vårt arbete kraftigt och ökar kvaliteten på de handlingar som tags fram.

 

Produkt Rörbro

  

Leverans

Vid användning och genomförande av uppdrag levereras normalt följande:

  • Beräkningar
  • Sammanställningsritning
  • Monterings- & detaljritning
  • Redogörelse för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder (RKFM) (.docx)
  • Beskrivning av material, utförande och kontroll (BMUK) (.docx)
  • Klassningsrapport
  • Kontrollplan
  • Handlingsförteckning
  • Administrativa dokument