Anläggning

Bullerskydd

Bullerskydd används ofta längs transportleder med tät trafik, såsom järnvägar eller vägar i de flesta fall motorvägar. Design Evolutions erbjuder projekteringshandlingar till fastpris och med mycket korta ledtider.

Fakta om vårt Bullerskydd

I varje uppdrag kan vår plattform för bullerskärm anpassas till projektets unika topografiska och tekniska förhållanden såsom variationer i trafik och påverkanslaster. Plattformen kan användas för projektering av bullerskärmar med stålpelare, träregelstomme och träpanel i vertikal- eller horisontalled placerad på en eller båda sidorna. Elementens längd kan variera mellan 600 till 4300 mm plus stålpelarnas bredd, och höjden mellan 400 mm till 5000 mm. Konstruktionen tillåter att bullerskärmen följer markens topografi och linjens dragning. Plattformen harmoniserar de tekniska lösningarna och effektiviserar arbetsprocessen och ritningar, handlingar och dokument är helt projektanpassade.

 

Projekteringsleveranser

Vid uppdrag samarbetar vi med Tyréns broavdelning och därigenom erbjuda projekteringsrådgivning. Projekteringen levererar de projektspecifika ritningar, handlingar och dokument som ni efterfrågar i uppdraget till exempel:

 • Beräkningar
 • Fundamentsritningar
 • Pelarritningar
 • Stomritningar 
 • Plan, elevationer & sektionsritning
 • Mått och armeringsritningar
 • Detaljritningar
 • Redogörelse för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder (RKFM)
 • Beskrivning av material, utförande och kontroll (BMUK)
 • Kontrollplaner
 • Handlingsförteckning
 • Olika projektadministrativa handlingar

 


Bullerskydd i trä

Specifikation

Bullerskärmen har utvecklats för att uppfylla rekommendationer och  rapporterade krav i:

 • Trafikverkets krav, läs mer
 • Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket, Publikation 2001:88, Vägverket.
 • Effektiva och estetiska lösningar för minskat buller, Ruukki Sverige. 

 

Kontakt

Kontakta Viacon för mer information och beställning, läs mer